1 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại JMC Academy

null

278

6

Certificate III in Screen and Media

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 TRIMESTER / 12 WEEKS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

JMC Academy cùng các chuyên gia về học thuật và trong ngành sẽ hỗ trợ sinh viên trong suốt hành trình học tập của họ.

  • Đối tác toàn cầu của Trường Đại học Âm nhạc Berklee
  • Cơ sở đào tạo hàng đầu tại Úc trong ngành sáng tạo
  • Tổ chức các chuyến kiến tập tại LA và Nhật Bản
  • Cơ hội du học tại Đại học Fontys, Hà Lan