15 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Kent Institute Australia

australia

371

6

Advanced Diploma of Accounting

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 82 tuần

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$9,000.00 (140,632,943 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Information Technology

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 30 WEEKS (6 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$4,500.00 (70,316,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Leadership and Management

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 WEEKS (9 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Marketing and Communication

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 WEEKS (9 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Program Management

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 WEEKS (9 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 72 tuần

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$7,500.00 (117,194,119 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Business

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 37 WEEKS (7 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$4,500.00 (70,316,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Marketing and Communication

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 WEEKS (9 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Web-based Technologies

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 WEEKS (6 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$4,500.00 (70,316,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Accounting

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 60 tuần

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$7,500.00 (117,194,119 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Digital Media Technologies

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 41 WEEKS (8 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Marketing and Communication

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 WEEKS (9 X STUDY BLOCKS OF 4 WEEKS + BREAKS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Tư 2020, 18 Tháng Năm 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

A$6,000.00 (93,755,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đội ngũ cán bộ và chương trình học tại Kent Institute Australia tuân thủ những phương pháp giảng dạy và học tập tốt nhất của Australia và quốc tế.

  • Sinh viên đến từ hơn 55 quốc gia
  • Chương trình học được kiểm định và công nhận toàn cầu
  • Học xá tại khu kinh doanh trung tâm của Melbourne và Sydney
  • Xây dựng quan hệ trong ngành và với các cơ quan chuyên môn