COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Quản lý tại Kaplan Business School (KBS)

australia

1206

44

Bachelor of Business (Management)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (298,892,965 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Business Analytics

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$10,800.00 (179,335,779 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma of Business Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$21,600.00 (358,671,558 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Business Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$21,600.00 (358,671,558 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Business Analytics (Extension)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$21,600.00 (358,671,558 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Kaplan Business School xếp hạng cao hơn tất cả các trường đại học công lập trong vùng về chỉ số 'hỗ trợ sinh viên' trên bảng xếp hạng QILT 2018.

  • Chất lượng giáo dục đại học được công nhận toàn cầu
  • Thu hút sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia
  • Giảng dạy các chương trình có chứng nhận chuyên môn
  • Hơn 3.000 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường