COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

17 khóa học tại Kaplan Business School (KBS)

australia

747

17

Bachelor of Business

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Accounting)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management)

169 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Management)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Business

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$18,000.00 (310,512,312 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Accounting

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$10,800.00 (186,307,387 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$15,200.00 (262,210,397 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Business Analytics

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$10,800.00 (186,307,387 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$22,800.00 (393,315,595 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma of Business Analytics

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$21,600.00 (372,614,774 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Accounting

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 15 Tháng Mười Một 2021

A$21,600.00 (372,614,774 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Kaplan Business School (KBS)

Chất lượng trải nghiệm giáo dục tại KBS đã được sinh viên đánh giá cao hơn mọi trường đại học công lập ở Úc trong bảng xếp hạng QILT 2019.

  • Chất lượng giáo dục đại học được công nhận toàn cầu
  • Thu hút sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia
  • Các khóa học được chính phủ và tổ chức chuyên môn công nhận.
  • Hơn 4.500 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường