3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại UTS INSEARCH

australia

225

4

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Communication (Accelerated)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 15 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021

A$33,000.00 (564,205,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Communication (Extended)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 15 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021

A$41,000.00 (700,982,203 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Communication (Standard)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 15 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021

A$33,000.00 (564,205,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTS Insearch là tổ chức đào tạo chuyển tiếp cao cấp vào Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) – trường đại học trẻ hàng đầu ở Úc.

  • Nằm ngay trung tâm của thành phố Sydney sôi động
  • Tận tâm hỗ trợ sinh viên, đặc biệt với các buổi học một kèm mộ
  • Lớp học chỉ có tối đa 20 sinh viên
  • Lựa chọn học tập linh hoạt và đa dạng