COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

12 khóa học tại Curtin College

australia

85

4

Diploma of Arts & Creative Industries (Stage 1)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Arts & Creative Industries (Stage 2)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$29,200.00 (521,152,662 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Built Environment (Stage 1)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Built Environment (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$32,100.00 (572,910,974 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Commerce (Stage 1)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Commerce (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$29,200.00 (521,152,662 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Engineering (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$35,200.00 (628,238,825 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Sciences (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$36,700.00 (655,010,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Information Technology (Stage 1)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Information Technology (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$34,300.00 (612,175,901 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Engineering (Stage 1)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Sciences (Stage 1)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021, Tháng Mười 2021

A$24,600.00 (439,053,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chứng chỉ trường Cao đẳng Curtin đảm bảo điều kiện nhập học trực tiếp vào năm thứ hai chương trình cấp bằng của Đại học Curtin.

  • Tiến tới trình độ chương trình đại học
  • Perth là một ví dụ về phát triển kinh tế nhanh nhất của Úc
  • Perth mang đến trải nghiệm đời sống sinh viên tuyệt vời
  • Sinh viên được hỗ trợ từ nhiều dịch vụ của trường