Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

13 khóa học tại Curtin College

australia

414

2

Diploma of Arts and Creative Industries (Stage 1)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Arts and Creative Industries (Stage 2)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$29,600.00 (493,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Built Environment (Stage 1)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Built Environment (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$33,000.00 (550,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Commerce (Stage 1)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Commerce (Stage 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$29,500.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Engineering (Stage 1)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Engineering (Stage 2)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$35,600.00 (593,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Health Sciences in Nursing (Stage 1)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022, Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Sciences in Nursing (Stage 2)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$35,700.00 (595,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Information Technology (Stage 1)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Information Technology (Stage 2)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$34,900.00 (581,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Curtin College

Chứng chỉ trường Cao đẳng Curtin đảm bảo điều kiện nhập học trực tiếp vào năm thứ hai chương trình cấp bằng của Đại học Curtin.

  • Tiến tới trình độ chương trình đại học
  • Perth là một ví dụ về phát triển kinh tế nhanh nhất của Úc
  • Perth mang đến trải nghiệm đời sống sinh viên tuyệt vời
  • Sinh viên được hỗ trợ từ nhiều dịch vụ của trường

Tư vấn du học