1 khóa học bậc đại học tại College of Complementary Medicine

1987

26

10708NAT Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

55 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Hai 2019

A$19,915.00 (330,948,834 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đào tạo ra những chuyên gia y tế tự tin và thành công, những người sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt cho bệnh nhân của mình.

  • Ngành y tế bổ sung và nghệ thuật biểu hiện
  • Học xá hiện đại giữa lòng Sydney và Melbourne
  • Môi trường học tiện nghi, phương pháp dạy truyền cảm hứng
  • Cộng đồng học viên nhiệt huyết