3 khóa học Y tế và sức khỏe tại College of Complementary Medicine

1851

25

10594NAT Diploma of Mind Body Medicine

73 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

10708NAT Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

51 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Hai 2019

A$19,915.00 (334,080,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

HTL52415 Diploma of Kinesiology

64 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đào tạo ra những chuyên gia y tế tự tin và thành công, những người sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt cho bệnh nhân của mình.

  • Ngành y tế bổ sung và nghệ thuật biểu hiện
  • Học xá hiện đại giữa lòng Sydney và Melbourne
  • Môi trường học tiện nghi, phương pháp dạy truyền cảm hứng
  • Cộng đồng học viên nhiệt huyết