3 khóa học Y tế và sức khỏe tại College of Complementary Medicine

2126

22

10594NAT Diploma of Mind Body Medicine

87 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

10708NAT Advanced Diploma of Integrative Complementary Medicine

70 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$19,915.00 (330,560,966 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

HTL52415 Diploma of Kinesiology

86 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đào tạo ra những chuyên gia y tế tự tin và thành công, những người sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt cho bệnh nhân của mình.

  • Ngành y tế bổ sung và nghệ thuật biểu hiện
  • Học xá hiện đại giữa lòng Sydney và Melbourne
  • Môi trường học tiện nghi, phương pháp dạy truyền cảm hứng
  • Cộng đồng học viên nhiệt huyết