17 khóa học tại Brighton and Sussex Medical School

uk

28

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Cardiology MSc/PGDip/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Clinical Professional Studies PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£6,168.00 (205,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Contemporary Bioethics MA/ PGDip/ PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dementia Studies MSc/PGDip/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Medicine MD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,750.00 (625,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,750.00 (625,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Global Health MSc/PGDip/PGCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Global Pharmacy MSc/PGDip/PGCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Healthcare Leadership and Commissioning MSc/PGDip/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Internal Medicine MSc/PGDip/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£22,500.00 (750,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy (MPHIL)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,750.00 (625,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Medical Research MRes/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH