1 khóa học Director (Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống/ Mạng) bậc đại học tại College of Southern Nevada

usa

242

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Applied Science Degree (AAS) in Early Childhood Education - Director

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 60 - 67 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$10,600.00 (245,941,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH