1 khóa học Biên Tập Sao Lục tại Australian College of Information Technology

australia

50

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Certificate III Information, Digital Media and Technology: Video Editing and Post Production

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 42 WEEKS (STUDY PERIOD: 30 WEEKS; HOLIDAYS: 12 WEEKS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020, 18 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH