COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Thiết kế đồ họa tại LCI Melbourne

australia

326

3

Bachelor of Design Arts (Graphic and Digital Design)

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$44,744.25 (764,998,120 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Graphic Design

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$31,900.00 (545,398,348 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình cấp bằng độc đáo của LCI Melbourne kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn với thiết kế tư duy và thực hành.

  • Có trụ sở tại Collingwood, trung tâm sáng tạo của Melbourne
  • Cơ hội du học tại 23 cơ sở đối tác
  • Có 15.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm
  • Giảng viên là những chuyên gia trong ngành