1 khóa học Thiết kế đồ họa tại LCI Melbourne

australia

290

Bachelor of Design Arts (Graphic and Digital Design)

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME (10 UNITS PER ACADEMIC YEAR) OR 2 YEARS FAST-TRACKED FULL-TIME (15 UNITS PER ACADEMIC YEAR)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

A$44,744.25 (681,947,257 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình cấp bằng độc đáo của LCI Melbourne kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn với thiết kế tư duy và thực hành.

  • Có trụ sở tại Collingwood, trung tâm sáng tạo của Melbourne
  • Cơ hội du học tại 23 cơ sở đối tác
  • Có 15.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm
  • Giảng viên là những chuyên gia trong ngành