43 khóa học tại Bellevue College

usa

60

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate in Arts in Business Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in Business Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 91 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in Digital Media Arts

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in Occupational and Life Skills

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 99 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Allied Health

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Business Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Criminal Justice

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Digital Marketing

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 97 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Early Childhood Education

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 95 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science Transfer Degree in Information Systems

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

22 February 2022

US$9,947.00 (248,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học