Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

9 khóa học tại Curtin Singapore

singapore

517

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 OR 9 TRIMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Communications (Top-up)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Health, Safety and Environment) (Top-up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for Registered Nurses (Top-up)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$20,080.00 (334,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Predictive Analytic

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$11,520.00 (192,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Wound, Ostomy and Continence Practice

29 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$8,300.00 (138,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of International Business

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$35,880.00 (598,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (Health Practice) Clinical Leadership

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$31,800.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Supply Chain Management

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

SG$33,540.00 (559,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học