9 khóa học tại Curtin Singapore

singapore

417

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 OR 9 TRIMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Communications (Top-up)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Health, Safety and Environment) (Top-up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$25,600.00 (445,301,350 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for Registered Nurses (Top-up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$20,080.00 (349,283,247 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Predictive Analytic

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$11,520.00 (200,385,608 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Wound, Ostomy and Continence Practice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$8,300.00 (144,375,047 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of International Business

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$35,880.00 (624,117,674 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (Health Practice) Clinical Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$31,800.00 (553,147,771 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Supply Chain Management

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Hai 2022

SG$33,540.00 (583,414,347 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH