9 khóa học tại Curtin Singapore

singapore

513

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 OR 3 YEARS FULL-TIME (6 OR 9 TRIMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Communications (Top-up)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Health, Safety and Environment) (Top-up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for Registered Nurses (Top-up)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$20,080.00 (334,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Predictive Analytic

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$11,520.00 (192,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Graduate Certificate in Wound, Ostomy and Continence Practice

23 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$8,300.00 (138,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of International Business

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$35,880.00 (598,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science (Health Practice) Clinical Leadership

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$31,800.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Supply Chain Management

56 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

SG$33,540.00 (559,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH