3 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại The University of Notre Dame Australia

australia

891

16

Bachelor of Education (Primary) / Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$37,679.00 (608,116,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary) / Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$37,679.00 (608,116,415 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Religious Education

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 YEARS FULL-TIME OR THE EQUIVALENT PART-TIME (SUBJECT TO THE AVAILABILITY OF COURSES)

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$33,250.00 (536,635,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Notre Dame Australia là đại học số một tại Úc về “Chất lượng Trải nghiệm Giáo dục tổng thể” với 91,1% tỷ lệ bình chọn (QILT)

  • Trường đại học hàng đầu và nổi bật tại Úc
  • Số 1 tại Úc về chất lượng trải nghiệm giáo dục
  • Có trên 12.000 sinh viên
  • Tỷ lệ tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp cao nhất nước Úc