12 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại The University of Notre Dame Australia

australia

890

15

Bachelor of Education (Early Childhood and Care: 0-8 Years)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,880.00 (470,642,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood and Care: 0-8 Years) / Bachelor of Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood and Care: 0-8 Years) / Bachelor of Behavioural Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Primary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,880.00 (470,642,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,880.00 (470,642,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health and Physical Education (Primary)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (495,332,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Primary Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,880.00 (470,642,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Secondary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,880.00 (470,642,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,141.00 (687,994,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Religious Education

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,250.00 (506,763,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Teaching (Primary Education)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$33,250.00 (506,763,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Teaching (Secondary Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$33,250.00 (506,763,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Notre Dame Australia là đại học số một tại Úc về “Chất lượng Trải nghiệm Giáo dục tổng thể” với 91,1% tỷ lệ bình chọn (QILT)

  • Trường đại học hàng đầu và nổi bật tại Úc
  • Số 1 tại Úc về chất lượng trải nghiệm giáo dục
  • Có trên 12.000 sinh viên
  • Tỷ lệ tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp cao nhất nước Úc