COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Y tại The University of Notre Dame Australia

australia

864

14

Doctor of Health Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,141.00 (761,993,758 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$68,450.00 (1,155,456,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Health Sciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,141.00 (761,993,758 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Health Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,169.00 (678,064,891 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Medicine/Surgery

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$68,450.00 (1,155,456,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Health Sciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,169.00 (678,064,891 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science (Medicine)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$40,169.00 (678,064,891 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Notre Dame Australia là đại học số một tại Úc về “Chất lượng Trải nghiệm Giáo dục tổng thể” với 91,1% tỷ lệ bình chọn (QILT)

  • Trường đại học hàng đầu và nổi bật tại Úc
  • Số 1 tại Úc về chất lượng trải nghiệm giáo dục
  • Có trên 12.000 sinh viên
  • Tỷ lệ tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp cao nhất nước Úc