COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

13 khóa học Y tế và sức khỏe tại Suffolk University

usa

1052

31

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor's / Master's in Mental Health Counseling

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Radiation Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$41,242.00 (955,865,834 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Radiation Therapy

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$41,242.00 (955,865,834 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA, BS in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$41,242.00 (955,865,834 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Developmental Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

US$38,280.00 (887,215,560 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

US$38,280.00 (887,215,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Public Administration / MS in Mental Health Counseling

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Healthcare Administration (MHA)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 - 45 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$36,390.00 (843,411,030 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Criminal Justice Studies / Master of Science in Mental Health Counseling (MS ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 84

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration/Health Specialized Degree

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - TOTAL CREDITS REQUIRED 54-60

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,417,940 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Mental Health Counseling (MSMHC)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

US$34,560.00 (800,997,120 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Radiation Therapy Post-Baccalaureate Certificate Program

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 64

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

US$27,438.00 (635,930,526 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston, Suffolk cung cấp nhiều chương trình cử nhân thuộc hơn 60 lĩnh vực nghiên cứu đa dạng.

  • Học xá nằm tại thành phố Boston nhộn nhịp
  • Có rất nhiều sinh viên quốc tế theo học
  • Nhiều mối quan hệ trong ngành và cơ hội thực tập
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt