COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

20 khóa học Kế toán tại Suffolk University

usa

1168

34

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Master of Science in Finance (MSF) for Attorneys

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32-41 CREDITS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master of Science in Taxation (MST) for Attorneys

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - IN AS FEW AS 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master of Science in Taxation (MST) for CPAs

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - IN AS FEW AS 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) - Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$41,242.00 (955,783,350 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Accounting

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Corporate Finance (GCCF)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Juris Doctor (JD) / LLM in Taxation (Accelerated Dual Degree)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Năm 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Accounting (MSA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AS FEW AS 9 MONTHS; 31-49 CREDITS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Finance (MSF)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AS FEW AS 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Finance (MSF) / Juris Doctor (JD)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021, 24 Tháng Năm 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Taxation (MST)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - IN AS FEW AS 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration / Master of Science in Accounting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48-72 CREDITS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$47,220.00 (1,094,323,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston, Suffolk cung cấp nhiều chương trình cử nhân thuộc hơn 60 lĩnh vực nghiên cứu đa dạng.

  • Học xá nằm tại thành phố Boston nhộn nhịp
  • Có rất nhiều sinh viên quốc tế theo học
  • Nhiều mối quan hệ trong ngành và cơ hội thực tập
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt