COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

121 khóa học tại Suffolk University

usa

889

21

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor's / Master's in Communication

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Bachelor's / Master's in Mental Health Counseling

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Bachelor's/Master's in Applied Politics or Global Public Policy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master of Science in Finance (MSF) for Attorneys

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021, 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021, 1 December 2021

US$47,940.00 (1,106,527,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master of Science in Taxation (MST) for Attorneys

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - IN AS FEW AS 9 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

US$47,220.00 (1,089,908,430 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master of Science in Taxation (MST) for CPAs

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 31 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021, 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

US$47,940.00 (1,106,527,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated MBA - Master of Business Administration for Attorneys

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 37 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021, 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021, 1 December 2021

US$47,940.00 (1,106,527,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated MBA - Master of Business Administration for CPAs

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021, 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021, 1 December 2021

US$47,940.00 (1,106,527,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in English

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Global Cultural Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in International Relations

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

US$41,242.00 (951,927,223 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Suffolk University

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston, Suffolk cung cấp nhiều chương trình cử nhân thuộc hơn 60 lĩnh vực nghiên cứu đa dạng.

  • Học xá nằm tại thành phố Boston nhộn nhịp
  • Có rất nhiều sinh viên quốc tế theo học
  • Nhiều mối quan hệ trong ngành và cơ hội thực tập
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt