4 khóa học Quản lý chất lượng tại Southern New Hampshire University

usa

493

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Environmental Science - Compliance and Sustainability

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$30,756.00 (712,770,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Patient Safety and Quality

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Six Sigma

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSN in Patient Safety and Quality

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH