9 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại Texas State University

usa

4675

139

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Bachelor of Science (B.S.) Major in Interdisciplinary Science (Teacher Certification in Science, ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 132 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,028,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences (B.S.F.C.S.) Major in Consumer Affairs (Teach ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,028,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) in Adult, Professional, and Community Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - THESIS OPTION: 39 HOURS; NON-THESIS OPTION: 36 HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts (M.A.) Major in Developmental Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts (M.A.) Major in Elementary Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - EARLY CHILDHOOD EDUCATION: 36 HOURS; TALENT DEVELOPMENT: 30 HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,358,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (M.A.) Major in Secondary Education

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (M.Ed.) Major in Secondary Education (Teacher Recruitment Program)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,358,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Music (M.M.) in Music Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,358,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (M.S.) Major in Public Health Education and Promotion

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,358,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với vị trí thơ mộng ngay gần vùng đồng cỏ ôn đới và San Marcos River, TXST hiện chào đón sinh viên từ khắp thế giới đến theo học.

  • Môi trường học tập năng động
  • Đầu tư hơn 650 triệu USD trên toàn khu học xá
  • Cộng đồng học thuật đa dạng và gắn kết
  • Nhiều sự kiện thường kỳ, được thiết kế riêng cho sinh viên