COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

35 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Texas State University

null

3493

120

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts in International Studies (B.A.I.S.) Major in International Relations

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) Major in Theatre - All Level Teacher Certification

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 125 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music (B.M.) Major in Music Studies (Choral Concentration Teacher Certification in Mu ...

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 129 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (B.S.) Major in Interdisciplinary Science (Teacher Certification in Science, ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 132 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (B.S.) Major in Interdisciplinary Studies (Teacher Certification in Bilingual ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 121 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences (B.S.F.C.S.) Major in Consumer Affairs (Teach ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM REQUIRED: 120 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 November 2020

US$23,820.00 (552,147,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education (Ed.D.) Major in Developmental Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 66 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Adult, Professional, and Community Education

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 63 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Geographic Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 46 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in Mathematics Education

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 78 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Major in School Improvement

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 63 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Autism

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$15,420.00 (357,435,600 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH