2 khóa học Quản lý chất lượng tại Western Kentucky University

usa

164

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Certificate in Lean Sigma

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2021

US$17,154.00 (397,543,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Lean Six Sigma

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 14 Tháng Mười Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH