14 khóa học tại West Thames College

uk

71

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Access to Midwifery

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Access to Nursing

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Access to Radiography

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Access to Social Work

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Biology - Higher National Diploma HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Creative Media Production (TV and Film) - HND HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dance Practice HNC- Urban and Contemporary HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Dance Studies: Urban & Contemporary Dance Practice HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Early Years Care and Education - Foundation Degree Foundation Degree

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,200.00 (473,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Performing Arts - HND HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Performing Arts Higher National Certificate BTEC HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Software and App Development - HNC HNC

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£8,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH