25 khóa học Kinh doanh tại University of Hertfordshire

uk

1458

31

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Business Administration (top-up) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Administration BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Accounting BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Event Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Human Resources BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Marketing BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Tourism BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (346,023,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Accounting Foundation Degree FdA

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Human Resource Management Foundation Degree FdA

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Law Foundation Degree FdA

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Marketing Foundation Degree FdA

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Tourism Foundation Degree FdA

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Hertfordshire tự hào với truyền thống đổi mới, sáng lập và điều hành doanh nghiệp.

  • Trường đại hoc dẫn đầu về kinh doanh.
  • Đặt tại hai khu học xá cách nhau chưa đầy 1 kilomet.
  • Chú trọng việc làm và kỹ năng chuyển đổi.
  • Hiện đang tu bổ khu học xá nhờ một khoản đầu tư giá trị.