53 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Hertfordshire

uk

1140

32

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accounting and Finance BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Accounting and Financial Management MSc

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2020, 28 Tháng Chín 2020, 16 Tháng Một 2021

£12,650.00 (375,597,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Accounting with Eastern Language (Japanese, Mandarin) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting/Economics BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aerospace Technology with Management BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Administration (top-up) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Administration BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Consultancy MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,650.00 (375,597,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Accounting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Event Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Finance BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,950.00 (354,813,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Hertfordshire tự hào với truyền thống đổi mới, sáng lập và điều hành doanh nghiệp.

  • Trường đại hoc dẫn đầu về kinh doanh.
  • Đặt tại hai khu học xá cách nhau chưa đầy 1 kilomet.
  • Chú trọng việc làm và kỹ năng chuyển đổi.
  • Hiện đang tu bổ khu học xá nhờ một khoản đầu tư giá trị.