74 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Greenwich

uk

2517

40

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance (Year 3 Entry) BA (Hons)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance, MSc

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Financial Information Systems (Extended) BA (Hons)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Financial Information Systems BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advertising and Digital Marketing Communications BA (Hons)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advertising and Digital Marketing Communications with Language BA (Hons)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,000.00 (369,477,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Food Safety and Quality Management with Industrial Practice, MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (397,899,044 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Food Safety and Quality Management, PGDip/MSc

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (397,899,044 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Big Data and Business Intelligence, MSc

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (397,899,044 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business - Research, MPhil/PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (397,899,044 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business - Research, MPhil/PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,000.00 (397,899,044 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của University of Greenwich trang bị những kỹ năng mà nhà tuyển dụng coi trọng và sự tự tin để đạt được những điều phi thường.

  • Nằm trong top các trường đại học xanh nhất tại Anh
  • Chất lượng đào tạo được đánh giá hàng đầu
  • 96% sinh viên và cựu sinh viên đề xuất học tại đây
  • 91% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp