7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Missouri - St. Louis

usa

843

40

XẾP HẠNG THE TIMES 401

BA in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (Art Education)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with an Emphasis in Music Composition

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with an Emphasis in Music Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with an Music Theory

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with Elective Studies in Business

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BFA in Studio Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,436.00 (544,617,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cộng đồng sinh viên tại UMSL rất đa dạng, có cơ hội tiếp cận các học giả đẳng cấp thế giới, các khoá học hàng đầu và những cơ hội thực tập hấp dẫn.

  • Trường nổi tiếng với các khóa học chất lượng cao
  • Cơ hội tiếp cận các cơ sở vật chất hiện đại, chuyên nghiệp
  • Nhiều dịch vụ hỗ trợ đa dạng cho học viên
  • Dịch vụ hướng nghiệp hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên