Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

397 khóa học tại SOAS University of London

uk

422

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,907.00 (563,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and History of Art BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and Linguistics BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and World Philosophies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business, Management, Economics & Law with Foundation Year BA (Hons)/BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,750.00 (591,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Politics and International Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese and History of Art BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese and Linguistics BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese and World Philosophies BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£20,350.00 (678,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Creative Arts and Cultural Industries BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường SOAS University of London

Sau khi ra trường, sinh viên SOAS đã theo đuổi nhiều công việc khác nhau, mang lại những đóng góp đáng kể cho xã hội toàn cầu.

  • London đem đến 1 trong những trải nghiệm SV tốt nhất thế giới
  • Sinh viên quốc tế chiếm 56%
  • Nơi có tỷ lệ giảng viên trên sinh viên tốt nhất UK
  • Có các chương trình học bổng bậc cử nhân và cao học

Tư vấn du học