COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

363 khóa học tại SOAS University of London

uk

289

3

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Accounting and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£16,907.00 (563,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and History of Art BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and Linguistics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic and World Philosophies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Arabic BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business, Management, Economics & Law with Foundation Year BA (Hons)/BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,750.00 (591,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Political Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£19,560.00 (652,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Chinese and History of Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese and Linguistics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese and World Philosophies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Chinese BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Creative Arts BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường SOAS University of London

Sau khi ra trường, sinh viên SOAS đã theo đuổi nhiều công việc khác nhau, mang lại những đóng góp đáng kể cho xã hội toàn cầu.

  • London đem đến 1 trong những trải nghiệm SV tốt nhất thế giới
  • Sinh viên quốc tế chiếm 56%
  • Nơi có tỷ lệ giảng viên trên sinh viên tốt nhất UK
  • Có các chương trình học bổng bậc cử nhân và cao học