XEM CẨM NANG DU HỌC MIỄN PHÍ CỦA

University of Technology Sydney - UTS

Thông tin về bạn

Tôi quan tâm tới

Vui lòng chọn năm...

Vui lòng chọn tháng...

Khi tải cẩm nang, bạn đồng ý chia sẽ thông tin cá nhân của bạn với trường này. Nếu không đồng ý, bạn có thể dừng tại đây.

CẨM NANG DU HỌC CỦA BẠN

Đại học Công nghệ, Sydney - UTS

Nội dung bao gồm

  • Thông tin khóa học
  • Trang thiết bị
  • Chỗ ở
  • Chi phí và hỗ trợ tài chính
  • Yêu cầu đầu vào