XEM CẨM NANG DU HỌC MIỄN PHÍ CỦA

Victoria University of Wellington

Thông tin về bạn

Tôi quan tâm tới

Tôi đến từ

Khi tải cẩm nang, bạn đồng ý chia sẽ thông tin cá nhân của bạn với trường này. Nếu không đồng ý, bạn có thể dừng tại đây.

CẨM NANG DU HỌC CỦA BẠN

Đại học Victoria - Wellington

Nội dung bao gồm

  • Thông tin khóa học
  • Trang thiết bị
  • Chỗ ở
  • Chi phí và hỗ trợ tài chính
  • Yêu cầu đầu vào