Catolica Lisbon School of Business and Economics

Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha

19 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Catolica Lisbon School of Business and Economics

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€5,926

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€3,766

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€6,180

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!