University of Auckland

New Zealand New Zealand

9231 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học Y tế và sức khỏe được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Auckland (The University of Auckland) là trường đại học hàng đầu của New Zealand, có trụ sở chính tại Auckland. Trường có bảy phân viện chính và 38.000 sinh viên trong đó có hơn 4000 sinh viên quốc tế từ 93 quốc gia. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trên 9 khoa chính bao gồm: nghệ thuật, kinh doanh, sáng tạo nghệ thuật và các ngành công nghiệp, giáo dục, kỹ thuật, pháp luật, y tế và khoa học y tế, khoa học và thần học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Auckland

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

118 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

1.46% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

179

TỔNG ĐIỂM

55.2%

GIẢNG DẠY

31.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

94%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

62.4%

NGHIÊN CỨU

43.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

80.2%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$30,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

NZ$19,526

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$37,470

BẬC CAO HỌC

NZ$24,410

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!