Universal College of Learning (UCOL)

New Zealand New Zealand

233 LƯỢT XEM

Khóa học Khoa Học Thể Thao/ Cử Động được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Trường Universal College of Learning (Universal College of Learning - UCOL) là viện công nghệ và Bách Khoa được chính phủ tài trợ với các cơ sở ở Palmerston North, Whanganui và Wairarapa. Trường cung cấp một loạt các chương trình, bao gồm cả các chương trình nền tảng và chứng chỉ, văn bằng, bằng cấp và một số tùy chọn sau đại học thông qua các khoa nhân văn và kinh doanh, khoa học y tế, ngành nghề và công nghệ, whanganui và giao hàng & đổi mới giáo dục.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universal College of Learning (UCOL)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

30 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

3.38% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$11,960

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$21,430

BẬC CAO HỌC

NZ$25,000

HỌC NGHỀ

NZ$20500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!