New Zealand Airline Academy

New Zealand New Zealand

13 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

New Zealand Airline Academy, established by aviation professionals have more than two decades of experience helping international students chose the right program and training. The management team consists of people who have done extensive research before choosing New Zealand for their own training.Keeping in mind the huge growth in the field of aviation and the demand for quality pilots, they have been sub-contracted to deliver Commercial Pilot Training for International students by National Trade Academy. Established in January 2000, National Trade Academy has been providing land-based programs like Agriculture, Horticulture, Animal care, Equine and also English Language training, based out of their 70-hectare campus in Christchurch

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại New Zealand Airline Academy

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New Zealand Airline Academy

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$11,960

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học