Central Campus Otago Polytechnic

New Zealand New Zealand

7 LƯỢT XEM

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Central Campus Otago Polytechnic

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$9,880

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

NZ$6,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$21,080

HỌC NGHỀ

NZ$19660

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!