Wageningen University and Research Centre

Hà Lan Hà Lan

2531 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 59

Khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Trung tâm nghiên cứu Đại học Wageningen (Wageningen University and Research Centre) là trường công lập, được thành lập năm 1918 tại Hà Lan. Với khoảng 6,000 sinh viên đến từ 98 quốc gia, được coi là đẳng cấp thế giới, trường cung cấp chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Các khóa học này tập trung vào nghiên cứu vấn đề thương mại và khoa học trong lĩnh vực khoa học đời sống & tài nguyên thiên nhiên. Đại học Wageningen có thế mạnh trong việc nỗ lực liên kết những học viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm tạo ra đột phá khoa học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wageningen University and Research Centre

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

59

TỔNG ĐIỂM

68.5%

GIẢNG DẠY

49.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

81.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

100%

NGHIÊN CỨU

53.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

96.8%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

125

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,902

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€15,700

BẬC CAO HỌC

€18,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!