Vrije Universiteit Amsterdam

Hà Lan Hà Lan

2199 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vrije Universiteit Amsterdam

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

166

TỔNG ĐIỂM

55.7%

GIẢNG DẠY

34.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

54.3%

NGHIÊN CỨU

41.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

89.5%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

231

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,910

BẬC CAO HỌC

€14,560

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!