Vrije Universiteit Amsterdam

Hà Lan Hà Lan

496 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 116

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vrije Universiteit Amsterdam

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

116

TỔNG ĐIỂM

60.8%

GIẢNG DẠY

38.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

73.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

57.5%

NGHIÊN CỨU

52.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

89.3%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

236

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,910

BẬC CAO HỌC

€14,560

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!