Vrije Universiteit Amsterdam

Hà Lan Hà Lan

837 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 138

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vrije Universiteit Amsterdam

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

138

TỔNG ĐIỂM

58.1%

GIẢNG DẠY

35.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

68.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

52.5%

NGHIÊN CỨU

48.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.4%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

219

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,910

BẬC CAO HỌC

€14,560

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!