Tổng quan

Tổng quan

Van Hall Larenstein (Van Hall Larenstein) là đại học khoa học ứng dụng và là trường đại học rất độc đáo và nổi bật. Van Hall Larenstein tập trung vào bốn lĩnh vực khoa học - doanh nghiệp, sức khỏe con người, sức khỏe động vật, và thiên nhiên và môi trường. Không chỉ có các môn học đặc biệt mà trường còn nổi trội trong cách kết hợp các lĩnh vực chuyên môn, sinh viên có thể kết hợp chương trình học, số môn học trong đó rất độc đáo. Trường hoạt động tại ba địa điểm ở Hà Lan - Leeuwarden, Velp và Wageningen.

Các ngành học tại Van Hall Larenstein

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€8,600

BẬC CAO HỌC

€11,660

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học