University of Twente

Hà Lan Hà Lan

1873 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học Quản Lý Công Nghiệp được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Twente (The University of Twente) là một trường đại học nghiên cứu có trụ sở tại Hà Lan. Trường tập trung vào sự phát triển của công nghệ và tác động của chúng trên con người và xã hội. Trường cung cấp các chương trình cho các bậc học khác nhau trong các lĩnh vực công nghệ và khoa học hành vi và khoa học xã hội... Các sinh viên luôn được khuyến khích để nhìn vượt ra ngoài ranh giới của lĩnh vực riêng của họ và thiết lập liên kết với các ngành khác, cách tiếp cận đa ngành khuyến khích sự đổi mới khoa học và xã hội và phản ánh tinh thần kinh doanh của trường.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Twente

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.1%

GIẢNG DẠY

35.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

90.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

85%

NGHIÊN CỨU

46.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

55.6%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

186

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,750

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,260

BẬC CAO HỌC

€15,040

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!