University of Twente

Hà Lan Hà Lan

2176 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Twente (The University of Twente) là một trường đại học nghiên cứu có trụ sở tại Hà Lan. Trường tập trung vào sự phát triển của công nghệ và tác động của chúng trên con người và xã hội. Trường cung cấp các chương trình cho các bậc học khác nhau trong các lĩnh vực công nghệ và khoa học hành vi và khoa học xã hội... Các sinh viên luôn được khuyến khích để nhìn vượt ra ngoài ranh giới của lĩnh vực riêng của họ và thiết lập liên kết với các ngành khác, cách tiếp cận đa ngành khuyến khích sự đổi mới khoa học và xã hội và phản ánh tinh thần kinh doanh của trường.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Twente

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

184

TỔNG ĐIỂM

54.4%

GIẢNG DẠY

40.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

89.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

81.6%

NGHIÊN CỨU

47%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.5%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

172

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,750

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,260

BẬC CAO HỌC

€15,040

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!