Tio University of Applied Sciences

Hà Lan Hà Lan

12 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Tio University of Applied Sciences is a private university specialising in hospitality, event and international tourism courses. The University was established in 1969. Tio University operates out of five locations in the Netherlands. The University offers bachelor’s courses in hotel management and international tourism management. The programme curriculum is industry oriented and current and delivered in the form of group lessons, seminars, projects and practice-based tasks and assignments.

Các ngành học tại Tio University of Applied Sciences

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tio University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€6,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€16,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học