Tilburg University

Hà Lan Hà Lan

1853 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Tiburg (Tilburg University) là học viện giáo dục tại Hà Lan. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực luật, quản lý v.v. thông qua các trường trực thuộc. Chương trình đào tạo thấm nhuần ý thức xã hội rộng rãi trong sinh viên cùng với các kỹ năng chuyên ngành quan trọng. Đại học Tiburg xếp hạng là một trong những học viện hàng đầu Châu Âu, mong muốn tạo lập danh tiếng ở mọi nơi. Mục đích là khuyến khích khơi dậy tiềm năng của sinh viên nhằm giúp họ gặt hái được những thành công trong xã hội
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tilburg University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.4%

GIẢNG DẠY

36%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

81.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

51%

NGHIÊN CỨU

49.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

63.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

356

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,350

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,100

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€8,920

BẬC CAO HỌC

€14,650

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học