TiasNimbas Business School

Hà Lan Hà Lan

21 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường kinh doanh TiasNimbas (TiasNimbas Business School) là một tổ chức giáo dục có trụ sở tại Hà Lan. Trường là một phần của trường đại học Tilburg và Đại học Công nghệ Eindhoven. TiasNimbas cung cấp các chương trình MBA và các chương trình đa dạng trong lĩnh vực quản lý quốc tế ở các mức độ khác nhau. The Financial Times đã xếp hạng chương trình MBA của trường đứng thứ 25 tại châu Âu, trong khi The Economist đã đánh giá chương trình kinh doanh của trường tại vị trí 36 trong top 100 tại bảng xếp hạng toàn thế giới của mình. TiasNimbas ý thức rằng những người có nhu cầu khác nhau vì thế trường luôn cam kết cung cấp sự phong phú trong chương trình giảng dạy của mình.

Các ngành học tại TiasNimbas Business School

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại TiasNimbas Business School

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€27,420

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!