Stenden University of Applied Sciences

Hà Lan Hà Lan

49 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Stenden (Stenden University) là cơ sở giáo dục quốc tế. Trường hiện có hơn 10,000 sinh viên theo học đến từ 60 quốc gia khác nhau. Học viện có các cơ sở tại Hà Lan, Nam Phi, Thái Lan, Qatar, Bali. Trường cấp bằng liên kết, 19 chương trình cử nhân, 4 thạc sỹ. Khóa học được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực giải trí quốc tế & quản lý du lịch, dịch vụ quốc tế, quản lý sự kiện. Dịch vụ thương mại cũng được giảng dạy trong chuyên ngành về quản lý dịch vụ (khách sạn, giải trí, kinh doanh nhỏ & bán lẻ, quản lý văn phòng, quản lý & nghiên cứu kinh doanh), giáo dục tiểu học (sư phạm), quản lý xã hội (công tác xã hội, nghệ thuật trị liệu)

Các ngành học tại Stenden University of Applied Sciences

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Stenden University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,400

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,100

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€11,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học