Netherlands Maritime University

Hà Lan Hà Lan

30 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học hàng hải Hà Lan (Netherlands Maritime University (NMU)) được thành lập năm 2007 nhằm cung cấp giáo dục trong ngành công nghiệp vận tải biển. NMU tọa lạc tại Rotterdam – một trong những trung tâm thương mại & vận tải lớn nhất thế giới. Trường có chương trình quản lý chuyên dụng – thạc sỹ vận tải biển được chứng nhận bởi tổ chức công nhận Flemish Hà Lan (NVAO). Khóa học khác được tổ chức giảng dạy bao gồm cung ứng dịch vụ hàng hải, vận tải đường biển, vận tải & thương mại, kinh tế hàng hải, giám sát hoạt động quản lý, quản lý điều hành & tài chính

Các ngành học tại Netherlands Maritime University

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Netherlands Maritime University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€17,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học