Radboud University

Hà Lan Hà Lan

5457 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Khóa học Kế toán được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Radboud Nijmegen (Radboud University Nijmegen) có trụ sở tại Hà Lan và hiện trường có hơn 19.130 sinh viên ghi danh theo học. Trường luôn đảm bảo rằng sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc chặt chẽ với giáo viên và sinh viên trong buổi hội thảo. Một trong những thế mạnh chính trong ngiên cứu của trường là liên kết hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau và trao đổi các ý tưởng giữa các cơ sở liên kiết. Trường cung cấp các khóa học khác nhau trong khoa 7 chính cảu mình và tất cả các chương trình học tập và nghiên cứu mà trường cung cấp đã được công nhận trên trường quốc tế bởi Tổ chức công nhận của Hà Lan và vùng Flanders (NVAO).
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Radboud University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

128

TỔNG ĐIỂM

58.9%

GIẢNG DẠY

36%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

73%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

46.2%

NGHIÊN CỨU

49.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.2%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

217

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,550

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,950

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€9,460

BẬC CAO HỌC

€11,390

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!