Maastricht University

Hà Lan Hà Lan

4315 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Maastricht (Maastricht University_UM) là một trường đại học quốc tế có trụ sở tại Hà Lan. Trường tạo nên sự khác biệt cho mình bằng sự tiếp cận sáng tạo trong việc giáo dục và những và triển vọng quốc tế. Với 14.500 sinh viên, UM cung cấp một sự lựa chọn đa dạng cho sinh viên với các chương trình từ tâm lý học đến kinh doanh quốc tế. Đại học Maastricht làm cho sự khác biệt với các chương trình độc đáo của châu Âu tập trung và theo định hướng quốc tế. Hầu hết các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, tạo ra một bầu không khí quốc tế hấp dẫn đối với người Hà Lan cũng như các sinh viên quốc tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Maastricht University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

127

TỔNG ĐIỂM

59%

GIẢNG DẠY

40.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

97.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

82.9%

NGHIÊN CỨU

48.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

239

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,032

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,004

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,960

BẬC CAO HỌC

€14,460

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!